36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadań:

Zadanie 1: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym, znajdujących się na terenie gminy Boguchwała w 2015 roku".

Zadanie 2: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie wielolokalowym, znajdujących się na terenie gminy Boguchwała w 2015 roku".

http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art6965.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 492