36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. "Zadanie 1 - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała dla terenu położonego w m. Lutoryż, Zarzecze, Boguchwała, Zadanie 2 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w m. Lutoryż, Zarzecze, Boguchwała"

https://www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art6848.html

  • Data aktualizacji: 2019-02-21 15:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 213 144