36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży

Burmistrz  Boguchwały, Zarządzeniem nr 128.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku, przyznał dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży w 2018 roku:

  1. Zadanie publiczne pn. "Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności Gminy Boguchwała ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej jako odpowiedniej formy wychowawczej podczas rozwoju młodego człowieka" - Zakładowy Klub Sportowy Izolator Boguchwała otrzymuje dotację w formie wsparcia w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące)
  2. Zadanie publiczne pn. "Akademia Jeździecka - zajęcia z powożenia" - Klub Jeździecki Kresy z Racławówki otrzymuje dotację w formie wsparcia w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące)
Liczba odsłon: 1478
  • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 295 835