36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 71.2018 z dnia 28 maja 2018 roku, przyznał dotację Stowarzyszeniu Sportowo-Turystycznemu Lubcza na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 pn. "Organizacja VIII wyścigu rowerowego MTB 2018 - kolarskiego wyścigu szosowego Boguchwała 2018 - III biegu boguchwalska Dycha 2018 oraz organizacja amatorskich rozgrywek w siatkówce w 2018 r.".

Na realizację zadania wymienionego przeznacza się kwotę w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

  • Data aktualizacji: 2018-10-17 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 556 181