36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 231/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, przyznał dotację na realizację zadania publicznego pn. "Gminne Spotkanie Wigilijne" Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 7 400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).

  • Data aktualizacji: 2021-01-25 14:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 092 527