36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 231/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, przyznał dotację na realizację zadania publicznego pn. "Gminne Spotkanie Wigilijne" Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 7 400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 893