36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 229/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku, przyznał dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2017 pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C w Mogielnicy":

  • Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym z Nosówki na zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" - dotacja w kwocie 25 360,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych)
  • Data aktualizacji: 2018-05-24 15:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 862 065