36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 229/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku, przyznał dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2017 pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C w Mogielnicy":

  • Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym z Nosówki na zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" - dotacja w kwocie 25 360,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych)
  • Data aktualizacji: 2019-10-21 16:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 688 639