36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 178/2017 z dnia 25 września 2017 roku, przyznał Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Gimnasion" Boguchwała dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "Jesień z boksem olimpijskim".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

  • Data aktualizacji: 2018-12-07 14:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 853 247