36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 146/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, przyznał Towarzystwu Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "RoboCode - młody kreator".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 450