36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konkurs ofert na organizację VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2017

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 86/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku, ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2017.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia, kwotę w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

  • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 295 932