36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konkurs ofert na organizację VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2017

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 86/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku, ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2017.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia, kwotę w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

  • Data aktualizacji: 2018-12-07 14:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 850 822