36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 49/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, przyznał Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Bez Barier".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w  wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  • Data aktualizacji: 2018-10-17 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 556 138