36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 6/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku, przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała w 2017 roku:

  • Stowarzyszeniu Sportowo-Turystycznemu "Lubcza" na realizację zadania pn. "Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu. Organizacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych imprez i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportu".

Kwota dotacji - 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 15:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 669 633