36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 131/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku, przyznał Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym dotację na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty terapeutyczno-edukacyjne".

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysiący złotych).

  • Data aktualizacji: 2018-12-07 14:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 850 942