36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 61/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury.

Na realizację zadań wymienionych przeznacza się kwotę w  wysokości 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych). Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

  • Data aktualizacji: 2019-12-06 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 915 122