36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 61/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury.

Na realizację zadań wymienionych przeznacza się kwotę w  wysokości 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych). Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 556