36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań z zakresu kultury w 2016 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 60/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury w 2016 roku:

  • Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Kompanija" w Boguchwale na projekt pn. "Folklor naszą przyszłością - przywracamy dawne przyśpiewki ludowe wraz z tańcami z naszego regionu" - kwota dotacji 9 936,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych).
  • Data aktualizacji: 2018-12-10 15:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 853 527