36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 50/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku, przyznał dotację na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży z Gminy Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 roku:

  • ZKS Izolator Boguchwała na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży z Gminy Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 - tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności Gminy Boguchwała ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej jako odpowiedniej formy wychowawczej podczas rozwoju młodego człowieka" - kwota dotacji 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), przekazanych w formie wsparcia.

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 541