36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 27/2016 z dnia 1 marca 2016 roku, ogłasza konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 roku.

Na realizację powyższego projektu Gmina Boguchwała przeznacza kwotę 265 000 zł, słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 16 marca 2016 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 603