36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 26/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury w roku 2016.

Na realizację zadań przeznacza się kwotę w wysokości 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

  • Data aktualizacji: 2018-11-19 12:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 737 536