36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 26/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury w roku 2016.

Na realizację zadań przeznacza się kwotę w wysokości 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

  • Data aktualizacji: 2019-12-06 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 921 145