36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale nr LXI/662/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wyrażenia opinii o projekcie uchwały, w sprawie programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2015, przyjmując termin wyrażenia opinii od 23 października 2015 roku do 9 listopada 2015 roku, poprzez formę ankietową przesłaną w wersji elektronicznej na adres:
w.kalandyk@um.boguchwala.pl.

  • Data aktualizacji: 2018-05-24 15:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 861 132