36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 161/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku przyznał dotację Stowarzyszeniu Sportowo-Turystycznemu "Lubcza", na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała w roku 2015 - organizacja V Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2015. Na realizację zadania wymienionego przeznacza się w formie wsparcia kwotę w wysokości 13 000 zł, słownie: trzynaście tysięcy złotych.

  • Data aktualizacji: 2018-11-20 09:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 740 923