36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

W wyniku analizy formalnej, merytorycznej i rachunkowej oferty realizacji zadania publicznego złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej w dniu 26.05.2015 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała otrzymuje dotację w formie wsparcia na realizację zadania pn. "Organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji zmierzającej do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania i integracji społecznej osób niepełnosprawnych - Mamy tylko siebie".

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 6 750,00 zł słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych.

  • Data aktualizacji: 2018-12-07 14:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 853 297