36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2015

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 83/2015 z dnia 11 maja 2015 roku, przyznał dotacje na realizacje zadań publicznych z dziedziny kultura w roku 2015:

  1. Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Kompanija" w Boguchwale na projekt pn. "Prezentacja dorobku folklorystycznego i tradycji podczas spotkań - koncertów odbywających się na terenie Gminy oraz udział Zespołu Kompanija w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym IDA 2015 w Turcji" dotację w kwocie 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
  2. Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu na projekt pn. "Jesienne Spotkania z Kulturą" dotację w kwocie - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
  3. Towarzystwu Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet - Rzeszów-Boguchwała" na projekt pn. "Szkolenie i udział tancerzy KTT Dżet w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz ich prezentacja na szczeblu lokalnym" dotację w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
  4. Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała na projekt pn. "Wiosenne Spotkania Seniorów z Naturą" dotację w kwocie 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
  5. Automobilklubowi Rzeszowskiemu w Rzeszowie na projekt pn. "Organizacja Wystawy i Rajdu Pojazdów Historycznych VII Rajd Nocy Muzeów i X Zlot Pojazdów Zabytkowych w Boguchwale" dotację w kwocie 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
  6. Stowarzyszeniu "Inicjatywa Młodych" z siedzibą w Racławówce na projekt pn. "Czas wolny spędzam aktywnie" dotację w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
  • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 296 034