36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej w roku 2015

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 69/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku przyznał dotacje na realizacje zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej w roku 2015:

  • Lokalnej Grupie Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" na realizację zadania pn. "Program wsparcia działań informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza" - w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przekazanych w formie wsparcia.
  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 418