36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2015

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Boguchwała w roku 2015.

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku, przyznał dotacje na realizacje zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w roku 2015:

  1. Stowarzyszeniu Sportowo-Turystycznemu "Lubcza" na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Boguchwała w roku 2015, tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego  wśród społeczności gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych w tym prowadzeniu rozgrywek amatorskich" - w kwocie 15 000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych, przekazanych w formie wsparcia,
  2. ZKS Izolator Boguchwała na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Boguchwała w roku 2015, tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania wśród młodzieży piłki nożnej jako odpowiedniej formy wychowawczej podczas rozwoju młodego człowieka" - w kwocie 10 000 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych, przekazanych w formie wsparcia.
  • Data aktualizacji: 2018-10-17 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 556 169