36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z pomocy społecznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert a realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2015

Do konkursu wpłynęła jedna oferta - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy, oferta spełniła wymagania formalne i zakwalifikowała się do oceny merytorycznej. W drugim etapie Komisja Konkursowa przeanalizowała zawartość merytoryczną oferty. W wyniku przyznanych ocen punktowych Komisja zawnioskowała do Burmistrza Boguchwały o przyznanie dotacji w kwocie 90 000 zł, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 180/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, przyznał dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2015", Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie, w wysokości 90 000 zł, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

  • Data aktualizacji: 2018-12-07 14:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 850 775