36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia

Lista osób zakwalifikowanych do projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Informujemy, iż zakończono ocenę i weryfikację formularzy zgłoszeniowych uzupełniającego naboru do projektu pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu znajduje się w protokole z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej w sprawie oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu w ramach  projektu z działania 8.3 POIG - "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

  • Data aktualizacji: 2018-12-07 14:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 853 291