36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia

Otwarty konkurs na wyłonienie partnera do projektu

Otwarty konkurs na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Konkursu Nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4. Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie.

Pracownik do kontaktu: Joanna Przystaś, tel. 17 87 55 221

  • Data aktualizacji: 2019-12-06 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 921 197