36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 81/2016 z dnia 24 maja 2016 roku, przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny polityki społecznej Gminy Boguchwała w 2016 roku:

  • Lokalnej Grupie Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" na zadanie pn. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości - dotacja w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
  • Klubowi Przedsiębiorców Gminy Boguchwała na zadanie pn. Organizacja szkolenia przedsiębiorców z Gminy Boguchwała oraz wyjazdu studyjnego do Vranova nad Topl'ou dla członków Klubu Przedsiębiorców Gminy Boguchwała - dotacja w kwocie 16 400,00 zł  (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych).
  • Data aktualizacji: 2020-02-28 13:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 382 448