36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach konkursu na organizację i prowadzenie Dziennego Domu "Senior-Wigor"

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 250/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku, powierzył realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Racławówce" Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przeznaczając na realizację zadania 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w 2015 roku oraz w wysokości 96 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w 2016 roku.

  • Data aktualizacji: 2019-12-06 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 915 078