36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia

Informacja o konsultacjach projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, ogłoszonego dnia 15 października 2015 roku, wpłynął jeden wniosek. Po rozpatrzeniu, zapisy wniosku zostały ujęte w projekcie programu.

  • Data aktualizacji: 2018-09-25 07:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 432 529