36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Kalendarz Wydarzeń

12
maj  2015

Zebranie Wiejskie w Nosówce

Sołtys wsi Nosówka zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 19:30 w lokalu Domu Kultury w Nosówce.

TEMATYKA ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu Sołectwa Nosówka. Projekt statutu dostępny jest:
•     w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,  
•     u sołtysa,
•     na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl
5. Wolne wnioski i zapytania        

Drugi termin zebrania: 12 maja 2015 r. o godz. 19:45.

  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 865 096