36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Kalendarz Wydarzeń

22
sty  2015

IV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 roku poz. 594 z póź.zm.) zwołuje IV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.    
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
  2. Uchwalenia budżetu gminy Boguchwała 2015 rok,
  3. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  4. Zmiany uchwały Nr XXXIV/428/05 Rady Gminy Boguchwała z dnia 24 listopada 2005 roku.

III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
IV. Zapytania i wolne wnioski radnych.    
V. Zamknięcie sesji.

  • Data aktualizacji: 2018-05-23 15:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 859 291