36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

XXVI sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Pan Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza do wzięcia udziału w XXVI sesji Rady Miejskiej w Boguchwale, zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.), która odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 roku, o godz. 10:30 w sposób zdalny.

Transmisja z przebiegu sesję będzie dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boguchwała na lata 2021-2022.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia.
  4. Informacja na temat podatków i opłat lokalnych.
  5. Zamknięcie obrad.
  • Data aktualizacji: 2020-12-03 15:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 767 227