36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Powszechny Spis Rolny - ostatni miesiąc na spisanie

Już tylko do 30 listopada 2020 r. potrwa Powszechny Spis Rolny. Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy dla każdego rolnika. Spis odbywa się przez internet lub poprzez wywiad telefoniczny. Pracę w terenie prowadzą również rachmistrze spisowi z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Do czego posłużą dane ze spisu?

Wyniki spisu rolnego są źródłem informacji o strukturze polskiego rolnictwa. Zebrane dane pomogą w określeniu potrzeb naszego regionu i przygotowaniu odpowiedniej strategii jego rozwoju.

Kto jest objęty spisem rolnym?

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Kto powinien udzielić odpowiedzi na pytania spisowe?

Użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeżeli właściciel gospodarstwa wydzierżawił je w całości innej osobie, to spis rolny wypełnia ta osoba. W razie nieobecności osoby kierującej gospodarstwem, wywiadu może udzielić użytkownik, a w przypadku, gdy jest to również niemożliwe, pełnoletnia osoba z jego gospodarstwa domowego najlepiej orientująca się w sprawach gospodarstwa rolnego. Spisem nie są objęci właściciele gruntów nie prowadzący działalności rolniczej.

Jak się spisać?

Internetowo - formularz spisowy dostępny będzie na stronie spisrolny.gov.pl

Telefonicznie - dzwoniąc pod numer infolinii spisowej 22 279 99 99 lub 22 666 66 62 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub bezpośrednio.

Zachęcamy do kontaktu z rachmistrzami terenowymi

Kielanówka - tel. 571 502 694

Lutoryż - tel. 571 502 799

Mogielnica – tel. 571 502 799

Niechobrz - tel. 571 502 725

Nosówka - tel. 571 502 694

Racławówka – tel. 571 502 784

Wola Zgłobieńska – tel. 571 502 725

Zgłobień – tel. 571 502 694

Osoby wykonujące prace spisowe zostały obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Zebrane dane są scalone i zabezpieczone przez co nie ma możliwości identyfikacji pojedynczego gospodarstwa.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wejdź na stronę: rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020 lub zadzwoń na infolinię statystyczną: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Liczba odsłon: 174
  • Data aktualizacji: 2021-01-25 14:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 095 540