36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Pomoc finansowa dla Gminy Chmielnik

106253092_123369269415584_1429603838794235673_n.jpg,

Z inicjatywy Burmistrza Boguchwały Wiesława Kąkola oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguchwale Piotra Pustelnego, Gmina Boguchwała rozpoczęła procedurę zmierzającą do przekazania pomocy finansowej Gminie Chmielnik, na przeciwdziałanie skutkom powodzi.

Gmina Chmielnik jest jedną z gmin powiatu rzeszowskiego najbardziej dotkniętych skutkami ulewnych deszczy, jakie w ostatnim czasie przeszły nad Podkarpaciem. Żywioł zniszczył prywatne posesje mieszkańców, ale także obiekty użyteczności publicznej, w tym drogi oraz budynki.

Okazana pomoc będzie stanowiła wyraz solidarności z gminą powiatu rzeszowskiego, która podobnie jak Gmina Boguchwała należy do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Lokalne samorządy współpracują w wielu ważnych aspektach i winny wspierać się także w kryzysowych sytuacjach.

foto: OSP Chmielnik

  • Data aktualizacji: 2020-08-10 15:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 062 764