36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Wznowienie działalności ośrodków integracji społecznej

1 (34).jpg,
4 fot Szczepanik tel 500400499.jpg,
DSC_0305 (3).JPG,

25 maja wznowiona została działalność prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale ośrodków: Dziennego Domu Senior – Wigor w Racławówce oraz Klubu Integracji Społecznej w Niechobrzu. Do funkcjonowania powrócił również Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy, prowadzony przez Fundację Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym.

Ośrodki funkcjonować będą z zachowaniem wszelkich środków sanitarnych oraz przy wdrożeniu rekomendacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, dotyczących placówek pobytu dziennego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy został powołany do życia 20 grudnia 2017 r. Jest to placówka wsparcia dziennego typu A, B i C przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzeniem umysłowym) oraz osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu Gminy Boguchwała. W ŚDS funkcjonują pracownie: rękodzielniczo-plastyczna, komputerowa, stolarsko-ceramiczna, gospodarstwa domowego, kulinarna oraz dodatkowo: pokój wyciszenia i do poradnictwa psychologicznego, sala terapii ruchowej, jadalnia / sala aktywizacji. Ośrodek jest czynny 5 dni w tygodniu, uczestnicy mają zapewniony transport busem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich. W placówce prowadzone są zajęcia dla uczestników w formie różnego typu treningów, zmierzające do zwiększenia ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych jak i pełnieniu ról społecznych.

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Racławówce rozpoczął swoją działalność w grudniu 2015 roku. Działa od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie. Oferta placówki skierowana jest do grupy nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+. Działalność Domu "Senior-WIGOR" polega na zapewnieniu wsparcia seniorom, poprzez umożliwienie im korzystania z różnych form aktywności adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. W placówce prowadzone są warsztaty zajęciowe, które polegają na wykonywaniu rozmaitych czynności, do których należą m.in. robótki ręczne, czy prace domowe. Zajęcia te zaspokajają psychospołeczne potrzeby osób starszych, podtrzymują zachowane umiejętności, a także przeciwdziałają występowaniu zaburzeń zachowania i dają poczucie "bycia potrzebnym". Prowadzone są także zajęcia kulturalno-oświatowe, kulinarne oraz sportowo-rekreacyjne.

Klub Integracji Społecznej działa w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale od 2014 r. Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań służących przygotowaniu tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.  Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Liczba odsłon: 246
  • Data aktualizacji: 2020-08-10 15:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 062 742