36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Informacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale

baner - UMe.jpg,

Dziś weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie określa m.in. listę realizowanych zadań przez urzędy w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Nowe przepisy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. określa sposób pracy urzędów, które powinny zapewnić niezbędną pomoc mieszkańcom, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Do zadań tych zalicza się w szczególności sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy społecznej, świadczenia usług komunalnych, czy administracji architektoniczno-budowlanej.

Urząd Miejski w Boguchwale realizuje wszelkie niezbędne zadania, w sposób nieprzerwany, od czasu pierwszego ogłoszenia stanu epidemii

Już od ogłoszenia w marcu bieżącego roku stanu epidemii, Urząd Miejski w Boguchwale realizuje w sposób ciągły zadania zawarte ww. rozporządzeniu, przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Nie prowadzona jest obsługa polegająca na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Wszelkie sprawy dotyczące ewidencji ludności, pomocy społecznej, a także te związane z decyzjami o warunkach zabudowy lub z związanych zakresem planowania przestrzennego, wydawania zezwoleń drogowych, a także środowiskowych (m.in. wycinka drzew) można załatwić drogą telefoniczną, e-mailową oraz poprzez platformę ePUAP. Dodatkowo w holu Urzędu Miejskiego w Boguchwale ustawiona została skrzynka, do której można składać pisma bez konieczności kontaktu z urzędnikiem. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, jest możliwy osobisty kontakt w Urzędzie.

CENTRALA: 17 87 55 200

E-MAIL: um@boguchwala.pl

WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE: www.boguchwala.plwww.bip.boguchwala.pl

Liczba odsłon: 595
  • Data aktualizacji: 2020-06-05 15:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 281 599