36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Szkoła w Woli Zgłobieńskiej z projektem "Kulturalnie znaczy fajnie - teatr inspirowany Europą"

Informacja (206).jpg,

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej otrzymała dotację na realizację międzynarodowego projektu pt. "Kulturalnie znaczy fajnie - teatr inspirowany Europą".

Do konkursu w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przystąpiło 384 szkół z całej Polski, w tym Szkoła Podstawowa z Woli Zgłobieńskiej. Szkolny projekt "Kulturalnie znaczy fajnie - teatr inspirowany Europą" ("Cultural means cool - the theatre inspired by Europe") został wysoko oceniony przez komisję weryfikującą i uzyskał maksymalną ilość punktów.

Dzięki pozyskanej dotacji uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej razem z uczniami ze szkoły w Niemczech będą realizować wspólny program w szkole partnera w St. Ingbert. Realizacja mobilności przyczyni się do rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, m.in. w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, a także kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.

Zrekrutowani uczniowie razem z opiekunami wyjadą do St. Ingbert, gdzie wspólnie z uczniami tamtejszej szkoły wezmą udział w zajęciach formalnych i dodatkowych. Wyjazd poprzedzony zostanie intensywnym kursem z języka niemieckiego i angielskiego. Udział w mobilności jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło SP Wola Zgłobieńska

  • Data aktualizacji: 2020-01-29 07:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 203 334