36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Apel o oszczędne gospodarowanie wodą pitną

253253-P46VX2-659.jpg,

W związku z panującymi upałami powodującymi zwielokrotniony pobór wody, GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w Boguchwale apeluje do Mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą pitną. 

Gwałtowny, długotrwały pobór spowodował spadek zapasów wody w zbiornikach retencyjnych oraz obniżenie poziomu wód w studniach głębinowych. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest przede wszystkim wykorzystywanie wody pitnej do celów innych niż sanitarno-bytowe. 

Apelujemy o nie używanie wody pobieranej z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogródków, upraw rolnych oraz rezygnację z napełniania basenów przydomowych.

Obecnie, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych występuje czasowy spadek ciśnienia w sieci wodociągowej. Dalsze utrzymanie ponadnormatywnego zużycia może skutkować przerwami w dostawie wody. 

Prosimy o dostosowanie się do apelu. 

fot. freepik.com

Liczba odsłon: 1277
  • Data aktualizacji: 2021-05-10 08:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 741 667