36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

VII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019. poz. 506) zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Sprawozdanie z MOPS, potrzeby w zakresie Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego.
 2. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na rok 2019.
 3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
 4. Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku.
 5. Emisji obligacji komunalnych.
 6. Zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Boguchwała do nowego ustroju szkolnego.
 7. Uchylenia Uchwały Nr VI/60/03 Rady Gminy Boguchwała z dnia 10 kwietnia 2003 roku.
 8. Ustalenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje Boisko Orlik 2012” w Boguchwale.
 9. Ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu odkrytego w Boguchwale.
 10. Zmiany uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Boguchwale na lata 2019-2020.
 11. W sprawie rozpatrzenia skargi.

IV. Zamknięcie sesji.

Relacje live z sesji Rady Miejskiej na kanale YouTube Gminy Boguchwała

Liczba odsłon: 439
 • Data aktualizacji: 2019-07-18 13:09
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 054 114