36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Bezpłatny projekt dla osób niepełnosprawnych GraduatON

GraduatON_mini.png,

Międzynarodowa Fundacja Reaxum realizuje projekt GraduatON, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkół wyższych lub uczęszczających na ostatni rok studiów. Specjalna formuła Programu „GraduatON” przewiduje uwolnienie odwagi zawodowej, wyeliminowanie ograniczeń i wydobycie zdolności. Projekt współpracy zakłada:

  • przeanalizowanie profilu, za pomocą renomowanych testów stosowanych w świecie biznesu,
  • pracę z doradcą zawodowym, który wyłoni ukryte talenty i mocne strony oraz cechy wymagające dalszej pracy i rozwoju,
  • indywidualną opiekę psychologa/coach’a kariery, co pozwoli zdefiniować kierunek zawodowy i jego ewolucję oraz pokonać ewentualne bariery,
  • specjalnie przygotowane warsztaty z zakresu rozwoju i prezentacji osobowości, które mają przygotować do efektywnego funkcjonowania w firmie,
  • wsparcie intensywnie działającego pośrednika pracy,
  • szansę na skorzystanie z płatnego 3-miesięcznego stażu oraz wsparcia opiekuna stażowego.

Ogłoszenie skierowane jest do:

- absolwentów szkół wyższych lub tych, który uzyskali absolutorium (max. 24 miesiące od zakończenia nauki) albo uczęszczają na ostatni roku studiów wyższych (studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)),

- osób posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),

- osób, które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,

- osób, które nie biorą udziału w innym projekcie tego typu współfinansowanym przez PFRON.

Do Projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie te kryteria jednocześnie.  

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa koszty:

- profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych form wsparcia,

- wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń,

- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych przedsięwzięć,

- materiałów szkoleniowych,

- wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach,

- zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu, w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do  momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel,

- dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie. 

Zapraszamy do składania aplikacji.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. 728 873 371 lub adresem e-mail: graduaton@reaxum.eu 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie https://reaxum.eu/graduaton/

Liczba odsłon: 149
  • Data aktualizacji: 2019-05-24 14:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 702 338