36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

II nabór w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy"

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór w ramach projektu pn. "Aktywni na rynku pracy. Nabór wniosków potrwa od 11 lutego do 28 lutego 2019 r. Projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, spełniających kryteria grupy docelowej, tj. osób należących do min. 1 z poniższych grup: kobiety, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), osób w wieku od 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • certyfikowane szkolenia zawodowe
 • płatne staże zawodowe do 6 miesięcy

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania
 • pośrednictwo pracy
 • doradztwo zawodowe grupowe
 • szkolenie zawodowe kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych
 • wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe
 • staże (do 6 miesięcy) wraz ze wsparciem towarzyszącym: zwrot kosztów dojazdu, stypendia stażowe, badania lekarskie, dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać w Biurze Projektu AKTYWNI NA RYNKU PRACY osobiście, w godzinach pracy Biura (od 08:30 do 14:30) za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Podkarpackiej Izby Gospodarczej

Liczba odsłon: 372
 • Data aktualizacji: 2019-08-16 17:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 252 551