36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

DSC_0226 (2).JPG,

4 marca 2019 roku rusza rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w Boguchwale i Kielanówce będzie można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Do przedszkoli publicznych przyjmowane będą dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Boguchwała. Rekrutacja nie obejmuje dzieci już uczęszczających do przedszkola. Rodzice tych dzieci do 3 marca 2019 roku będą składali deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rekrutacja do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała ruszy 1 marca 2019 roku.

Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 25.02-03.03.2019 r.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 04.03-29.03.2019 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 29.05-31.05.2019 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.):

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 01.04-24.04.2019 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 03.06-26.06.2019 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:    

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 26.04.2019 r.        
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 28.06.2019 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 30.04-08.05.2019 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 01.07-03.07.2019 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 10.05.2019 r.        
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 05.07.2019 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 04.03-29.03.2019 r.            
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 20.05-24.05.2019 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.):

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 01.04-24.04.2019 r.            
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 27.05-14.06.2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 26.04.2019 r.        
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 17.06.2019 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 30.04-08.05.2019 r.            
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 19.06-24.06.2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 10.05.2019 r.        
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 26.06.2019 r.

Szczegóły w sekretariatach oraz na stronach internetowych placówek oświatowych.

Liczba odsłon: 1342
 • Data aktualizacji: 2019-07-18 13:09
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 054 098