36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Tytuł Srebrnej Szkoły 2019 dla Liceum w Boguchwale

srebrny laur.jpg,

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale kolejny rok z rzędu zostało wyróżnione Laurem Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Tym razem Liceum przyznano tytuł Srebrnej Szkoły 2019.

O pozycji w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników  zadecydowały maturalne wyniki uczniów uzyskane w 2018 roku z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach. Największy procentowy udział w zdefiniowaniu pozycji szkoły, odgrywają wyniki uczniów uzyskane z przedmiotów rozszerzonych. Do sporządzenia Rankingu wykorzystano dane źródłowe zaczerpnięte z okręgowych komisji egzaminacyjnych, z Systemu Informacji Oświatowej oraz od komitetów poszczególnych olimpiad przedmiotowych. 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale zostało w tegorocznym Rankingu Perspektyw, sklasyfikowane na 26 pozycji w województwie podkarpackim.

Powtarzalność wyróżnień Laurem Perspektyw przyznawanych Liceum w poszczególnych latach, świadczy o niezmiennej jakości kształcenia na jaką może liczyć tu każdy uczeń.

Liczba odsłon: 555
  • Data aktualizacji: 2019-06-19 13:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 886 421