36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2019 - głosowanie

baner - BOGB19 (2).jpg,

Ruszyło głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019. Głosować można już od soboty 10 listopada.

Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, może udzielić poparcia dla jednego projektu spośród przedstawionych propozycji w ramach poszczególnych obszarów. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce ankiety do głosowania numeru projektu.

.

.

Każdy mieszkaniec ma możliwość wypełnienia ankiety do głosowania i przesłania:

  • mailowo tylko jednej, wypełnionej własnoręcznie i zeskanowanej ankiety na adres: bo@boguchwala.pl w terminie 10-16.11.2018 r.
  • drogą pocztową tylko jednej ankiety na adres: Urząd Miejski w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, przy czym za ważne uznaje się ankiety, które wpłyną do Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu 19.11.2018 r., nie decyduje data stempla pocztowego.

Zmianie uległ sposób głosowania w formie papierowej. Wymagane jest osobiste dostarczenie formularza ankiety do punktu głosowania w dniach 13-16.11.2018 r. Punkty głosowania zostały zlokalizowane:

  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w godz. 07:30-15:30,
  • w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, filiach Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem" w Zarzeczu, Lutoryżu, Mogielnicy i Niechobrzu, filiach Lokalnego Ośrodka Kultury "Wspólnota" w Woli Zgłobieńskiej, Zgłobniu, Nosówce, Racławówce i Kielanówce w godz. 17:00-20:00.

W tym roku głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Boguchwała, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie będą głosowały za zgodą rodziców / opiekunów prawnych. W takim przypadku osoba niepełnoletnia musi ze sobą przynieść do punktu głosowania podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego zgodę na udział w głosowaniu lub wraz z nim wypełnić kartę na miejscu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019 zostaną zrealizowane:

  • 4 projekty w obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia",
  • 3 projekty w obszarze "budowa, przebudowa dróg",
  • 2 projekty w obszarze "budowa, rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych".

 Wybrane do realizacji zostaną projekty z największą liczbą głosów w poszczególnych obszarach. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów w danym obszarze, o kolejności na liście do realizacji decyduje losowanie. Projekty wybrane do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019 zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu Gminy Boguchwała na 2019 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

Ankieta do głosowania wraz z listą projektów dostępna w pliku poniżej oraz w punktach głosowania.

Liczba odsłon: 823
  • Data aktualizacji: 2018-11-19 12:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 737 637