36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Krok w stronę rozwoju komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała

autobusmks.jpg,
DSC_8027 (1).JPG,
_DSC5716 (2).JPG,

W 2008 roku 7 podrzeszowskich gmin, w tym Gmina Boguchwała, utworzyło Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa celem realizacji wspólnych zadań obejmujących ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. Powołanie Związku wynikało z zagrożenia wycofania się z terenu gmin dotychczasowego operatora - MPK Rzeszów oraz wysokiej ceny usług świadczonych przez rzeszowskie przedsiębiorstwo. Związek realizuje zadania za pomocą spółki PKS Rzeszów, której stał się właścicielem w 2010 roku.

Od początku swojej działalności ZG PKS rozwijał linie MKS dostosowując je do rosnących potrzeb mieszkańców. Od 2014 roku uruchamiane były kolejne trasy. Do linii MKS 203 i 223 dołączyły linie 230 do Lutoryża, 228 do Racławówki i Woli Zgłobieńskiej oraz 233 do Mogielnicy. Łącznie ZG PKS realizuje blisko 250 kursów na terenie gminy.

Członkostwo w Związku Gmin przyniosło także wymierne efekty w rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej. ZG PKS jest beneficjentem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, dzięki którym realizowany jest obecnie projekt o wartości ponad 128 mln zł "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF". W ramach projektu na terenie Gminy Boguchwała zostaną wybudowane chodniki i wiaty przystankowe a w samej Boguchwale wyremontowany dworzec PKP i PKS. Wartość prac to aż 11,8 mln zł. Dodatkowo, w sierpniu bieżącego roku, ZG PKS podpisał umowę na dostawę 39 dziesięciometrowych, niskoemisyjnych autobusów. Nowe autobusy pojawią się na trasach MKS w listopadzie.

Samorząd Gminy Boguchwała już na początku bieżącej kadencji prowadził rozmowy z władzami miasta Rzeszowa celem podjęcia wspólnych działań usprawniających lokalny transport. Rozmowy koncentrowały się m.in. na wprowadzeniu wspólnego biletu, zwiększeniu liczby przystanków dostępnych dla gminnej komunikacji na terenie Rzeszowa, a także zwiększeniu udziału rzeszowskiej komunikacji na terenie gminy. W sierpniu bieżącego roku władze obu samorządów wypracowały wstępny model porozumienia.

Nowe linie i kursy MPK na terenie gminy

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez samorządy Boguchwały i Rzeszowa, od 1 października na terenie gminy funkcjonują nowe kursy MPK. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przedłużył wybrane kursy linii MPK nr 3 do Lutoryża. Ponadto na prośby mieszkańców wybrane kursy linii MPK 34 zostaną przedłużone do pętli w Kielanówce. Dodatkowo pojawią się nowe linie - 45 do Mogielnicy oraz w pierwszej połowie października, po dostosowaniu pętli autobusowej, linia 56 do Zarzecza. Równocześnie trwają intensywne prace nad uruchomieniem w drugiej połowie października kolejnych kursów MPK do Racławówki.

W okresie przejściowym nowe kursy MPK będą obowiązywać w dni powszednie w godzinach 06:00-18:00. Funkcjonujące obecnie linie MKS w dni powszednie, soboty, niedziele i święta do końca 2018 roku pozostaną bez zmian. W okresie przejściowym na liniach MKS i MPK będą obowiązywały osobne bilety. Mieszkańcy, którzy zechcą regularnie korzystać z kursów MPK, a zakupili już bilety miesięczne na linie MKS, otrzymają zwrot poniesionych kosztów. Obecnie trwają prace nad utworzeniem jednego, wspólnego biletu.

Szczegóły: www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/8513-nowe-kursy-mpk-na-terenie-gminy-boguchwala.html

Rozszerzenie kursów MPK i nowe linie do przysiółków

Wprowadzone od października kursy MPK to pierwszy etap rozszerzenia oferty komunikacyjnej na terenie Gminy Boguchwała. W okresie przejściowym będzie trwała analiza funkcjonowania systemu.

Na podstawie opinii i uwag mieszkańców zostanie wypracowany model docelowy, zarówno dla linii MPK, jaki i MKS, określający m.in. trasy, godziny i częstotliwość kursów. Kontynuowane są prace nad kolejnym etapem porozumienia, które zakłada rozszerzenie komunikacji MPK o kolejne miejscowości gminy. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, władze samorządowe prowadzą prace nad utworzeniem nowych linii do przysiółków miejscowości. W tworzonych symulacjach brane są pod uwagę głosy mieszkańców, gęstość zaludnienia skupisk ludności, możliwości techniczne dróg oraz obecnie funkcjonujące połączenia. Plany zakładają uruchomienie połączeń typu "bus" m.in. do przysiółków: Ścieżki i Zimna Woda w Woli Zgłobieńskiej, Kąty (Krzyż Milenijny) w Niechobrzu oraz połączenie Kielanówki z Racławówką.

FE PL PK UE

Liczba odsłon: 1571
  • Data aktualizacji: 2020-08-10 15:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 062 819