36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

103 mld zł na program "Czyste Powietrze". Nabór we wrześniu

NFOSiGW (1).jpg,

We wrześniu ruszy nabór wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych, wymianę ich źródła ciepła (pieca) oraz kolektory słoneczne i przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne - w ramach rządowego programu "Czyste Powietrze", który obejmie także nowe domy.

Władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły główne założenia nowego programu priorytetowego "Czyste Powietrze", który będzie częścią rządowego programu o tej samej nazwie. NFOŚiGW będzie go realizował wraz z Ministerstwem Środowiska, Główną Inspekcją Ochrony Środowiska, BOŚ Bankiem i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska (WFOŚiGW).

Łączny budżet 10-letniego programu to 103 mld zł (63,3 mld zł na dotacje i 39,7 mld zł na pożyczki). W związku z tym, że główną przyczyną smogu w Polsce jest tzw. niska emisja, której największym źródłem są kominy budynków mieszkalnych, program będzie polegał przede wszystkim na udzielaniu dotacji i preferencyjnych (niskooprocentowanych) pożyczek na termomodernizację domów jednorodzinnych, wymianę w nich źródła ciepła (starego pieca na nowy, niskoemisyjny lub inne źródło ciepła) oraz kolektory słoneczne i przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Będzie można je też otrzymać na nowo budowany dom - na energooszczędne, "niskoemisyjne" źródło ciepła (np. na zakup i instalację pompy ciepła).

Wnioski o dotacje i pożyczki będą przyjmowały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Nabór będzie ciągły. Wysokość i charakter wsparcia (dotacja czy niskooprocentowana pożyczka) będzie zależeć od dochodów wnioskodawcy. Im będą one wyższe, tym mniejszy udział dotacji w udzielonym wsparciu, a wyższy - pożyczki. W wyższych grupach dochodowych dotacja będzie po Nowym Roku zastąpiona ulgą podatkową.

Największa dotacja - do 90 proc. tzw. kwalifikowanych kosztów inwestycji - przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione niskooprocentowaną pożyczką.

Kolejne progi to:

  • 601-800 zł na osobę w rodzinie - dotacja do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, pożyczka - na pozostałe koszty inwestycji
  • 801- 1000 zł na osobę - dotacja do 70 proc. plus pożyczka
  • 1001 – 1200 zł na osobę - dotacja 60 proc. plus pożyczka
  • 1201-1400 zł na osobę - dotacja do 50 proc. plus pożyczka
  • 1401-1600 zł na osobę - dotacja do 40 proc. plus pożyczka
  • powyżej 1600 zł na osobę – dotacja do 30 proc. plus pożyczka

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł (minimalne - 7 tys. zł). Powyżej tej kwoty przewidziane są niskooprocentowane pożyczki z planowanym okresem ich spłaty do 15 lat.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. PIT za poprzedni rok (jako dokument potwierdzający wysokość dochodów) oraz dokument potwierdzający prawo własności domu.

Szczegółowych informacji udziela:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
tel. (17) 85 22 344, tel. 85 36 361
www.wfosigw.rzeszow.pl
biuro@wfosigw.rzeszow.pl

Liczba odsłon: 1029
  • Data aktualizacji: 2019-06-26 10:40
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 938 160