36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Przebudowa ośrodka kultury i remizy w Niechobrzu zakończona

DSC_4173.JPG,

Zakończyły się prace związane z kompleksową przebudową i rozbudową budynku ośrodka kultury w Niechobrzu. Oprócz nowych pomieszczeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ośrodku będzie funkcjonować Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego utworzone w ramach projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF".

Nowe garaże w remizie OSP

Pierwszy etap prac objął budowę garaży, m.in. montaż bram garażowych sterowanych pilotem, rynien i instalacji odciągu spalin, a także wykonanie posadzek. Nowa powierzchnia użytkowa wyniosła 130 m2. Na ten cel Gmina Boguchwała przeznaczyła 403 345 zł.

Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego

W drugim etapie inwestycji przeprowadzono roboty polegające m.in. na robotach demontażowych, wzmocnieniu stropów, wykonaniu nowych instalacji - elektrycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania, a także wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, robotach wykończeniowych i termomodernizacji. Dzięki realizacji projektu uporządkowano funkcje poszczególnych pomieszczeń. W budynku znalazły się sala widowiskowa dla 100 osób z zapleczem, świetlice, pomieszczenia socjalne, gastronomiczne i gospodarcze. Powierzchnia użytkowa dwukondygnacyjnego budynku zwiększyła się do 620 m2. Dodatkowo ośrodek został wyposażony w nowy sprzęt - meble, sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy oraz wyposażenie kuchni. Ponadto przed budynkiem wykonano nawierzchnie z kostki brukowej i miejsca parkingowe.

W ośrodku będzie funkcjonować Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego utworzone w ramach projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF". Celem projektu jest utworzenie sieci centrów propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Franciszek Kotula był m.in. etnografem, publicystą i popularyzatorem wiedzy historyczno-kulturowej. Po wojnie, jako dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej, swe wysiłki skierował przede wszystkim na gromadzeniu zabytków kultury ludowej. Jako dyrektor Muzeum Okręgowego zorganizował 20 obozów naukowo-badawczych. Wiele swych najważniejszych opracowań poświęcił folklorowi. Był pierwszym badaczem, który określił zasięgi regionów etnograficznych Lasowiaków, Rzeszowiaków i Pogórzan.

Projekt "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF" realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość projektu zintegrowanego to 36 162 497,80 zł. Wartość projektu realizowanego przez Gminę Boguchwała to 1 443 249,41 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 783 135,83 zł.

Oficjalne otwarcie ośrodka zaplanowano na 6 maja 2018 roku.


Liczba odsłon: 732
  • Data aktualizacji: 2018-09-25 07:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 432 547