36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

LII Sesja Rady Miejskiej

RM2.JPG,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje LII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 22 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji.
III. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Udzielenia wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej "Remont-Mix" w Boguchwale,
 4. Kierunków działania Burmistrza w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 5. Podziału gminy na stałe obwody głosowania,
 6. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 7. Określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 8. Pozbawienia statusu pomnika przyrody,
 9. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
 10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Niechobrzu,
 11. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej,
 12. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Racławówce.

V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
VI. Zapytania i wnioski radnych.
VII. Zamknięcie sesji.

Liczba odsłon: 380
 • Data aktualizacji: 2018-09-25 07:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 432 614