36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

PSZOK będzie rozbudowany i zmodernizowany

IMG_2586.jpg,

W miniony piątek Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka podpisał umowę na realizację projektu "Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów". Na przebudowę boguchwalskiego PSZOK gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami.

Głównym celem projektu jest poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie. Aby zrealizować ten cel planuje się budowę, przebudowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguchwale. Przeprowadzenie inwestycji spowoduje ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia odpadami oraz zwiększenie możliwości przerobowych w zakresie recyklingu odpadów.

W ramach inwestycji na terenie PSZOK zostaną wybudowane wolnostojące wiaty, ogrodzenie, wykonane utwardzenie terenu oraz budowa wagi samochodowej, najazdowej, elektronicznej  o nośności 50 ton. Ponadto zakupione zostaną pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz kontener przeznaczony na punkt napraw oraz punkt przyjmowania i odsprzedaży lub wymiany rzeczy używanych niestanowiących odpadu. Ponadto zrealizowane zostaną działania informacyjno-promocyjne mające na celu edukację mieszkańców w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Całkowita wartość inwestycji to 302 359,84 zł. Uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 208 947,85 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień bieżącego roku.


Liczba odsłon: 874
  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 410