36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

DSC_2869 (1).JPG,

1 marca 2018 roku rusza rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz niepublicznych punktów przedszkolnych  prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w Boguchwale i Kielanówce będzie można składać w terminie do 23 marca 2018 roku.  Do przedszkoli publicznych przyjmowane będą dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Boguchwała. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko 2,5-letnie. Rekrutacja nie obejmuje dzieci już uczęszczających do przedszkola. Rodzice tych dzieci do dnia 28 lutego 2018 roku składali deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 01.03.-23.03.2018 r.
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 18.05.-22.05.2018 r.

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 26.03.2018 r.
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 25.05.2018 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 30.04.2018 r.
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 15.06.2018 r.

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 07.05.- 14.05.2018 r.
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 18.06.- 22.06.2018 r.

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 17.05.2018 r.
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 25.06.2018 r.

Regulamin, informacje i formularze dot. rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Boguchwale: www.przedszkole-boguchwala.edupage.org

Regulamin, informacje i formularze dot. rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Kielanówce: www.zskielanowka.pl

Regulamin, informacje i formularze dot. rekrutacji do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez SROGB: www.srogb.pl

Liczba odsłon: 654
 • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 011 107